Các Loại Cá

Cá Hồng

Cá Hồng

Cá hồng (danh pháp hai phần: Lutjanus sanguineus) là loài cá xương sống ở biển thuộc họ Cá hồng (Lutianidae) phân bố ở vùng biển Ấn Độ (Ấn Độ Dương) và phía Tây Thái Bình Dương.

Ngày 25/10/2018 lúc 09:54 Xem Ngay

Cá Nàng Hai

Cá Nàng Hai

Cá nàng hai (danh pháp hai phần: Chitala chitala) là một loài cá thuộc họ Cá thát lát.

Ngày 24/10/2018 lúc 09:12 Xem Ngay

Cá Thác Lác

Cá Thác Lác

Cá thát lát (danh pháp khoa học: Notopterus notopterus) là một loài cá nước ngọt, duy nhất của chi Notopterus trong họ Cá thát lát (Notopteridae).

Ngày 24/10/2018 lúc 09:03 Xem Ngay

Cá Vồ Đém

Cá Vồ Đém

Cá vồ đém có tên khoa học là Pangasius larnaudii (Boucourt, 1866) và tên tiếng Anh là black ear catfish.

Ngày 24/10/2018 lúc 08:52 Xem Ngay

Cá Mè Vinh

Cá Mè Vinh

Cá mè vinh (danh pháp hai phần: Barbonymus gonionotus) là một loài cá thuộc chi Barbonymus (có thể không thuộc về chi này) họ Cá chép.

Ngày 24/10/2018 lúc 08:43 Xem Ngay

Cá Lăng Vàng

Cá Lăng Vàng

Cá lăng vàng (danh pháp hai phần: Hemibagrus nemurus) là một loài cá thuộc họ Cá lăng.

Ngày 20/10/2018 lúc 06:08 Xem Ngay

Cá Lăng Đen

Cá Lăng Đen

Cá lăng đen hay cá lăng ki (tên khoa học: Hemibagrus wyckii) là một loài cá lăng của họ Bagridae.

Ngày 20/10/2018 lúc 05:53 Xem Ngay

Cá Lăng Nha Đuôi Đỏ

Cá Lăng Nha Đuôi Đỏ

Cá lăng đỏ hay còn gọi là cá lăng nha đuôi đỏ hay cá lăng chiên (Danh pháp khoa học: Hemibagrus microphthalmus) là một loài cá trong họ Cá lăng.

Ngày 20/10/2018 lúc 05:31 Xem Ngay

Cá Lăng Chấm

Cá Lăng Chấm

Cá lăng chấm (danh pháp khoa học: Hemibagrus guttatus) là tên gọi một loài cá trong chi Cá lăng (Hemibagrus) của họ Cá lăng (Bagridae), bộ Cá da trơn

Ngày 19/10/2018 lúc 21:57 Xem Ngay

Cá Hoàng Đế

Cá Hoàng Đế

Cá hoàng đế là một số loài cá nước ngọt thuộc chi Cichla có bản địa ở lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:41 Xem Ngay

Cá Tráp Biển (Hanh)

Cá Tráp Biển (Hanh)

Cá tráp biển hay còn gọi là cá hanh (Danh pháp khoa học: Sparidae) là một họ cá trong Bộ Cá vược (Perciformes).

Ngày 19/10/2018 lúc 20:42 Xem Ngay

Cá Lóc Đồng

Cá Lóc Đồng

Cá lóc đồng, còn gọi là cá lóc, cá tràu, cá quả, cá chuối đen, cá lóc đen, cá chuối sộp (Danh pháp khoa học: Channa striata) là một loài cá lóc.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:42 Xem Ngay

Cá Trê Phi

Cá Trê Phi

Cá trê phi (danh pháp hai phần: Clarias gariepinus) là một loài cá da trơn thuộc họ Cá trê (Clariidae).

Ngày 19/10/2018 lúc 20:43 Xem Ngay

Cá Trê Vàng

Cá Trê Vàng

Cá trê vàng hay còn gọi là cá trê đồng (danh pháp hai phần: Clarias macrocephalus) là một loài cá da trơn thuộc họ Cá trê.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:43 Xem Ngay

Cá Rô Đồng

Cá Rô Đồng

Cá rô đồng (gọi đơn giản là cá rô hoặc cá rô ta) (danh pháp hai phần: Anabas testudineus) là loại cá sống ở môi trường nước ngọt, nước lợ.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:44 Xem Ngay

Cá Diếc (Giếc)

Cá Diếc (Giếc)

Cá giếc Gibel, Cá giếc Phổ hay Cá giếc Phổ màu bạc, (tên khoa học: Carassius gibelio, Carassius gibelio gibelio, trước năm 2003 là Carassius auratus gibelio) là một loài thuộc chi Cá giếc hay cá diếc.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:41 Xem Ngay

Cá Chẽm (Vược)

Cá Chẽm (Vược)

Cá chẽm hay cá vược (danh pháp hai phần: Lates calcarifer) là một loài cá sống cả trong nước mặn lẫn nước ngọt, thuộc về phân họ Cá chẽm (Latinae) của họ Centropomidae.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:41 Xem Ngay

Cá Chim Nước Ngọt

Cá Chim Nước Ngọt

Cá chim nước ngọt hay còn gọi là cá chim sông (Danh pháp khoa học: Piaractus, trước đây là Myletes và Colossoma) là một chi cá nước ngọt trong họ Serrasalmidae thuộc bộ cá chép mỡ Characiformes.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:42 Xem Ngay

Cá Trôi Ấn Độ

Cá Trôi Ấn Độ

Cá trôi Ấn Độ hay còn gọi là Rohu hay roho labeo (tên khoa học Labeo rohita, Bihar - रोहू मछली, Oriya - ରୋହୀ,) (tiếng Urdu - رہو) là một loài cá trong họ Cá chép được tìm thấy ở vùng Nam Á.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:42 Xem Ngay

Cá Trôi Trắng

Cá Trôi Trắng

Cá trôi Mrigal, cá trôi trắng, cá mrigan (danh pháp hai phần: Cirrhinus cirrhosus) là một loài cá thuộc chi Cá trôi trong họ Cá chép.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:43 Xem Ngay