Phim Câu Cá

Tập 5 Câu Cá Úc, Trê, Ngát Sông Giật Mỏi Tay Và Cá Kho, Canh Chua

Tập 5 Câu Cá Úc, Trê, Ngát Sông Giật Mỏi Tay Và Cá Kho, Canh Chua

Phim thực tế cảnh câu sông ngay trên cầu của anh Phụng, Trí, Nghĩa giật cá mỏi tay.

Ngày 12/12/2018 lúc 12:22 Xem Ngay

Tập 4 Cắm Câu Tát Ruộng Bắt Cá Đồng Và Cháo Cá Nước Bầu

Tập 4 Cắm Câu Tát Ruộng Bắt Cá Đồng Và Cháo Cá Nước Bầu

Phim nói về cảnh ra đồng ruộng cắm câu, tát ruộng bắt toàn cá lớn để nấu món cá ngon.

Ngày 28/11/2018 lúc 05:45 Xem Ngay

Tập 3 Câu Cá Rô Đồng, Thác Lác, Cá Lóc Và Món Bò

Tập 3 Câu Cá Rô Đồng, Thác Lác, Cá Lóc Và Món Bò

Phim nói về ngày thứ 2 ra đồng câu cá của anh Phi (Thúng), dính cá lóc, cá thác lác, cá rô đồng.

Ngày 27/11/2018 lúc 20:37 Xem Ngay

Tập 2 Câu Cá Rô Phi Và Cháo Cá Lóc Đồng

Tập 2 Câu Cá Rô Phi Và Cháo Cá Lóc Đồng

Phim thực tế cảnh câu cá đồng của anh Phi (Thúng) và ngắm những cây lúa bát ngát tuyệt đẹp.

Ngày 27/11/2018 lúc 13:29 Xem Ngay

Tập 1 Câu Cá Sông Và Bầy Chó Xuất Hiện

Tập 1 Câu Cá Sông Và Bầy Chó Xuất Hiện

Phim nói về một cảnh đi câu cá thực tế rất khó khăn của chú An.

Ngày 27/11/2018 lúc 13:43 Xem Ngay