Tất Cả Tin Tức Mới Nhất

Tập 5 Câu Cá Úc, Trê, Ngát Sông Giật Mỏi Tay Và Cá Kho, Canh Chua

Tập 5 Câu Cá Úc, Trê, Ngát Sông Giật Mỏi Tay Và Cá Kho, Canh Chua

Phim thực tế cảnh câu sông ngay trên cầu của anh Phụng, Trí, Nghĩa giật cá mỏi tay.

Ngày 12/12/2018 lúc 12:22 Xem Ngay

Cách Sử Dụng Mồi Câu Cá Tra Cốt Bún Ủ Sữa Bò Máu

Cách Sử Dụng Mồi Câu Cá Tra Cốt Bún Ủ Sữa Bò Máu

Hướng dẫn cách sử dụng mồi câu cá tra cốt bún ủ sữa bò máu đơn giản nhanh chóng.

Ngày 03/12/2018 lúc 14:28 Xem Ngay

Cách Sử Dụng Thẻo 1, 2, 3, 4 Tầng Câu Cá Sông Đơn Giản

Cách Sử Dụng Thẻo 1, 2, 3, 4 Tầng Câu Cá Sông Đơn Giản

Cách hướng dẫn sử dụng thẻo 1, 2, 3, 4 tầng để câu cá sông đơn giản dễ hiểu.

Ngày 02/12/2018 lúc 07:13 Xem Ngay

Cách Làm Thẻo 1, 2, 3, 4 Tầng Câu Cá Sông Đơn Giản

Cách Làm Thẻo 1, 2, 3, 4 Tầng Câu Cá Sông Đơn Giản

Hướng dẫn cách làm thẻo 1, 2, 3, 4 tầng để câu cá sông đơn giản dễ hiểu.

Ngày 02/12/2018 lúc 06:33 Xem Ngay

Tập 4 Cắm Câu Tát Ruộng Bắt Cá Đồng Và Cháo Cá Nước Bầu

Tập 4 Cắm Câu Tát Ruộng Bắt Cá Đồng Và Cháo Cá Nước Bầu

Phim nói về cảnh ra đồng ruộng cắm câu, tát ruộng bắt toàn cá lớn để nấu món cá ngon.

Ngày 28/11/2018 lúc 05:45 Xem Ngay

Cá Hồng

Cá Hồng

Cá hồng (danh pháp hai phần: Lutjanus sanguineus) là loài cá xương sống ở biển thuộc họ Cá hồng (Lutianidae) phân bố ở vùng biển Ấn Độ (Ấn Độ Dương) và phía Tây Thái Bình Dương.

Ngày 25/10/2018 lúc 09:54 Xem Ngay

Cá Nàng Hai

Cá Nàng Hai

Cá nàng hai (danh pháp hai phần: Chitala chitala) là một loài cá thuộc họ Cá thát lát.

Ngày 24/10/2018 lúc 09:12 Xem Ngay

Cá Thác Lác

Cá Thác Lác

Cá thát lát (danh pháp khoa học: Notopterus notopterus) là một loài cá nước ngọt, duy nhất của chi Notopterus trong họ Cá thát lát (Notopteridae).

Ngày 24/10/2018 lúc 09:03 Xem Ngay

Cá Vồ Đém

Cá Vồ Đém

Cá vồ đém có tên khoa học là Pangasius larnaudii (Boucourt, 1866) và tên tiếng Anh là black ear catfish.

Ngày 24/10/2018 lúc 08:52 Xem Ngay

Cá Mè Vinh

Cá Mè Vinh

Cá mè vinh (danh pháp hai phần: Barbonymus gonionotus) là một loài cá thuộc chi Barbonymus (có thể không thuộc về chi này) họ Cá chép.

Ngày 24/10/2018 lúc 08:43 Xem Ngay

Cá Lăng Vàng

Cá Lăng Vàng

Cá lăng vàng (danh pháp hai phần: Hemibagrus nemurus) là một loài cá thuộc họ Cá lăng.

Ngày 20/10/2018 lúc 06:08 Xem Ngay

Cá Lăng Đen

Cá Lăng Đen

Cá lăng đen hay cá lăng ki (tên khoa học: Hemibagrus wyckii) là một loài cá lăng của họ Bagridae.

Ngày 20/10/2018 lúc 05:53 Xem Ngay

Cá Lăng Nha Đuôi Đỏ

Cá Lăng Nha Đuôi Đỏ

Cá lăng đỏ hay còn gọi là cá lăng nha đuôi đỏ hay cá lăng chiên (Danh pháp khoa học: Hemibagrus microphthalmus) là một loài cá trong họ Cá lăng.

Ngày 20/10/2018 lúc 05:31 Xem Ngay

Cá Lăng Chấm

Cá Lăng Chấm

Cá lăng chấm (danh pháp khoa học: Hemibagrus guttatus) là tên gọi một loài cá trong chi Cá lăng (Hemibagrus) của họ Cá lăng (Bagridae), bộ Cá da trơn

Ngày 19/10/2018 lúc 21:57 Xem Ngay

Cá Hoàng Đế

Cá Hoàng Đế

Cá hoàng đế là một số loài cá nước ngọt thuộc chi Cichla có bản địa ở lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ.

Ngày 19/10/2018 lúc 20:41 Xem Ngay

Cá Tráp Biển (Hanh)

Cá Tráp Biển (Hanh)

Cá tráp biển hay còn gọi là cá hanh (Danh pháp khoa học: Sparidae) là một họ cá trong Bộ Cá vược (Perciformes).

Ngày 19/10/2018 lúc 20:42 Xem Ngay

Tập 3 Câu Cá Rô Đồng, Thác Lác, Cá Lóc Và Món Bò

Tập 3 Câu Cá Rô Đồng, Thác Lác, Cá Lóc Và Món Bò

Phim nói về ngày thứ 2 ra đồng câu cá của anh Phi (Thúng), dính cá lóc, cá thác lác, cá rô đồng.

Ngày 27/11/2018 lúc 20:37 Xem Ngay

Tập 2 Câu Cá Rô Phi Và Cháo Cá Lóc Đồng

Tập 2 Câu Cá Rô Phi Và Cháo Cá Lóc Đồng

Phim thực tế cảnh câu cá đồng của anh Phi (Thúng) và ngắm những cây lúa bát ngát tuyệt đẹp.

Ngày 27/11/2018 lúc 13:29 Xem Ngay

Tập 1 Câu Cá Sông Và Bầy Chó Xuất Hiện

Tập 1 Câu Cá Sông Và Bầy Chó Xuất Hiện

Phim nói về một cảnh đi câu cá thực tế rất khó khăn của chú An.

Ngày 27/11/2018 lúc 13:43 Xem Ngay

Cách Làm Thẻo Chùm Nho Câu Cá Tra Đơn Giản

Cách Làm Thẻo Chùm Nho Câu Cá Tra Đơn Giản

Hướng dẫn làm thẻo chùm nho câu cá tra đơn giản nhanh chóng.

Ngày 01/12/2018 lúc 06:23 Xem Ngay