Video mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu (mồi trái dâu) và (mồi trái dứa)

Hướng dẫn cách cân phao câu Đài cơ bản bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa

Video Fishing câu Đài cá trôi, rô phi, lau kiếng, điêu hồng thử dùng mồi trái dâu và mồi trái dứa