VF
1kg mồi cám câu cá trôi loại vừa tanh vừa thơm Thế Giới Mồi Câu
Cơ sở sản xuất mồi cám câu cá trôi loại vừa tanh vừa thơm Thế Giới Mồi Câu.
1kg mồi cám câu cá trôi loại vừa tanh vừa thơm Thế Giới Mồi Câu

1kg mồi cám câu cá trôi loại vừa tanh vừa thơm Thế Giới Mồi Câu

  • Kích thước: 30x21x2cm (DxRxC).
  • Trọng lượng: 1000g.
Trộn tỷ lệ 1 phần mồi và 1 phần nước là câu ngay.

Mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu