DAUDUA
Mồi câu cá tổng hợp sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)
Cơ sở sản xuất bán mồi câu cá tổng hợp sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả) sỉ và lẻ, giao hàng tận nơi.
Mồi câu cá tổng hợp sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)

Mồi câu cá tổng hợp sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)

  • Kích thước: 21x15x4cm (DxRxC).
  • Trọng lượng: 200g.
Hạn sử dụng 60 tháng.

Mồi dành cho câu đơn, đài, lục, lăng xê...

Câu được cá tra, cá chép, cá trôi, cá mè, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, cá rô đồng, cá trê, cá chim, cá diếc... sông tự nhiên và hồ dịch vụ.

Thế Giới Mồi Câu chuyên tìm kiếm và nghiên cứu các thành phần tự nhiên, làm cho mồi câu cá nhạy nhất. Mồi trái dâu và mồi trái dứa chứa các thành phần đó.

Hướng dẫn trộn mồi trái dâu và mồi trái dứa


Pha tỷ lệ 1 phần mồi và 1 phần nước được mồi vê.
Pha tỷ lệ 1 phần mồi và 3 phần nước được mồi vuốt.
Pha tỷ lệ 3 phần mồi và 1 phần nước được mồi xả.

Truy cập trang web TheGioiMoiCau.Com để xem video hướng dẫn trộn mồi trái dâu và mồi trái dứa.

Thơ về mồi câu cá


Mồi trái dâu, đi câu rủ dứa.
Mồi trái dứa, hứa câu cùng dâu.

Hình khách phản hồi mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu (mồi trái dâu) và (mồi trái dứa)

Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa
Khách phản hồi lên cá bằng mồi trái dâu và mồi trái dứa

Mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu (mồi trái dâu) và (mồi trái dứa)