DAUDUA
Mồi câu cá trắm cỏ sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)
Cơ sở sản xuất bán mồi câu cá trắm cỏ sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả) sỉ và lẻ, giao hàng tận nơi.
Mồi câu cá trắm cỏ sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)

Mồi câu cá trắm cỏ sông tự nhiên và hồ dịch vụ (câu đơn, đài, lục, lăng xê) (trộn được mồi vê, vuốt, xả)

  • Kích thước: 21x15x4cm (DxRxC).
  • Trọng lượng: 200g.
Hướng dẫn trộn mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu (mồi trái dâu) và (mồi trái dứa) câu cá tra, chép, trôi, mè, trắm, rô phi, rô đồng, trê, chim, diếc
Hướng dẫn trộn mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu (mồi trái dâu) và (mồi trái dứa) câu cá tra, chép, trôi, mè, trắm, rô phi, rô đồng, trê, chim, diếc


Mồi câu cá bột cám cực kỳ dẻo vừa thơm vừa tanh câu nhiều loài cá được sản xuất bởi Thế Giới Mồi Câu, có tên gọi dễ nhớ là mồi trái dâu và mồi trái dứa dùng cho câu máy, câu tay, câu đơn, câu đài, câu lục, câu lăng xê... pha trộn được mồi vê, mồi vuốt và mồi xả (chỉ một gói mồi câu cá mà pha được 3 loại mồi trạng thái khác nhau thật tiện lợi).

Câu được cá tra, cá chép, cá trôi, cá mè, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, cá rô đồng, cá trê, cá chim, cá diếc... sông tự nhiên và hồ dịch vụ.

Thế Giới Mồi Câu chuyên tìm kiếm và nghiên cứu các thành phần tự nhiên, làm cho mồi câu cá nhạy nhất. Mồi trái dâu và mồi trái dứa chứa các thành phần đó.

Hướng dẫn trộn mồi trái dâu và mồi trái dứa


Pha tỷ lệ 1 phần mồi và 1 phần nước được mồi vê.
Pha tỷ lệ 1 phần mồi và 3 phần nước được mồi vuốt.
Pha tỷ lệ 3 phần mồi và 1 phần nước được mồi xả.

Truy cập trang web TheGioiMoiCau.Com để xem video hướng dẫn trộn mồi trái dâu và mồi trái dứa.

Thơ về mồi câu cá


Mồi trái dâu, đi câu rủ dứa.
Mồi trái dứa, hứa câu cùng dâu.

Mồi câu cá Thế Giới Mồi Câu